Lokalhistorie
Lokalhistorie fra Norge
Artikler fra norsk lokalhistorie

Over 40 ras i Sel fra 1739 til 2006

RASENE: Også i 1739 gikk det ras ved Einangen sør for Otta, siden har det vært over 40 registrerte ras i Sel. Rasene den siste tiden ved Otta inngår i en over 250 års ras- og skredhistorie i kommunen, viser en fullstendig rasoversikt her på selhistorie.no.  Av ca 250 små og store ras i Oppland, har over 40 gått bare i Sel kommune. (29.06.2008)

Sel Historielag sikrer historien til 200 setrer

SETRER: Sel Historielag har nå gitt ut boka ”Setrer og seterliv i Sel”. Dermed har historielaget sikret historien til over 200 setrer på tilsammen 30 seterstuler i kommunen. Ettersom heidølene nylig har laget en tilsvarende bok om 170 setrer, er seterlivet i Sel nå svært godt dokumentert. (27.09.2007)

Les mer om seterlivet:

Seterlivet

Lokalhistorien i fjellet

Stor interesse da Sel Historielag lanserte seterboka

SETERLIV: Det var folksomt rundt de mange bordene på Selsro bo- og aktivitetssenter på Otta da Sel Historielag med formann Ola Tamburstuen i spissen onsdag kveld, 26. september, lanserte sin nye bok. Denne gang var det en ren temabok hvor emnet og tittel var "Setrer og seterliv i Sel". Boka har samme design som de tidligere bøkene historielaget har gitt ut, og den føyer seg således fint inn som den femte i rekken. Boka er rikt illustrert med en rekke bilder og kartskisser, og sammen med artiklene har både bidragsyterne og Sel Historielag tatt vare på en viktig del av Sels kulturhistorie. (27.09.2007)

Drama fra oksedriften i 1920-årene

SOMMERBEITE: Solhjemsoksen tok ledelsen i flokken, da to hundre okser skulle føres inn til Musvolldalen i Rondane. Der skulle de være sommeren gjennom under oppsyn av en gjeter. Kyr fra Mysuseter trakk innover mot oksene, og Anton Rusten fikk i oppdrag å få dem hjem igjen. Bevæpnet med en bjørkestav på to meter vant han kampen mot oksen, som på veien hjem diltet etter Anton – til slakteriet. (13.09.2007)

Send din lokalhistoriske artikkel til lokalhistorikk.no til vurdering for publisering

Tips oss om et lokalhistorisk nettsted som bør få en lenke fra lokalhistorikk.no

Kontakt lokalhistorikk.no

Rondane nasjonalpark:

Debatten om opprettinga av den første

nasjonalparken i landet

NASJONALPARK: Det går knapt ein dag utan at nasjonalparkane og bruken av dei er omtala i lokalavisene. Sentrale spørsmål er kven som skal styre dei og korleis dei skal brukast. Denne artikkelen fortel om diskusjonen i samband med opprettinga av den første nasjonalparken vår – Rondane. (07.09.2007)

Herman Wildenvey:

100 år siden han skrev sin kjente diktsamling på Otta

LYRIKK: Det var i 1907 at Herman Wildenvey slo gjennom som lyriker. Det skjedde med diktsamlingen Nyinger. Og det var på Otta, nærmere bestemt Bjørkheim Hotell at diktsamlingen ble til, denne sommeren for 100 år siden. Jubileet ble markert 30. juni under Kristindagene, og stedet var naturlig nok Nordlandia Otta Hotell – det tidligere Bjørkheim Hotell. (07.09.2007)

Marcello Haugen:

Fikk bekreftet sine evner på Otta

SYNSK: I 1900 ble daværende lokomotivpusser Marcello Haugen forflyttet til Otta, der han fikk bekreftet at han hadde «magnetiske» hender og hypnotisk makt over mennesker. Mirakelmannen bodde på Otta i sju år, som han senere kalte de lykkeligste i sitt liv. Her opptrådte han som buktaler, sjarmerte unge damer, stoppet toget med sine merkelige evner og reddet gamle «Brævangjin» ut av vogna bak en løpsk hest. Som takk fikk han ”toppen der sola skin støtt». Der bygde han den myteomspunne hytta Sameti – «jeg tørster», Jesus ord på korset. (07.09.2007)

Ny bok om 170 setrer i Heidal i Gudbrandsdalen

HEIDAL: I samarbeid med lokale krefter i Heidal i Gudbrandsdalen har forfatter Arvid Møller og Thorsrud AS, lokalhistorisk forlag på Lillehammer gitt ut boka ”Ysta ost og kjinna smør”. Det var Steinar Løsnesløkken og Pål Prestgard fra Heidal som fikk ideen om å samle inn stoff og registrere opplysninger om setrene i bygda. (05.09.2007)

Les artikkelen

Villa Westend ble bygd i dragestil på Otta i Gudbrandsdalen

DRAGESTIL: Villaen, som var tegnet av en osloarkitekt, var bygd i årene rett etter 1905 og ble seinere påbygd. Villaen var i utprega dragestil, en svært populær stilart i norsk trehusbygging rundt 1900. Stilen var brukt parallelt med sveitserstilen og har mange likhetstrekk med denne, blant annet når det gjelder proporsjonene på huset og en del av utsmykkinga. (01.09.2007)

Les artikkelen

.

lokalhistorikk.no er et nettsted for dem som:

ønsker å lese lokalhistoriske artikler på ett nettsted.

Kontakt oss

lokalhistorikk.no tar i mot artikler og annet stoff for dem som:

ønsker å publisere/republisere artikkelen sin her på lokalhistorikk.no.

Send oss din artikkel

Anbefalte lokalhistoriske nettsteder:

"Lokalhistorie.no vender seg til alle med interesse for lokalhistorie, anten som fritidsaktivitet eller i profesjonell samanheng. Nettstaden er oppbygd av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), som også er eigar og redaksjonelt ansvarleg.

Landslaget for lokalhistorie i Norge (LLH) ble stiftet i 1920 og er i dag hovedorganisasjon for 417 historielag med 82.000 enkeltmedlemmer. LLH arbeider for å ivareta medlemmenes interesser, utgir tidsskriftene Heimen og Lokalhistorisk magasin og driver ellers service overfor folk i alminnelighet.

.

Send oss din lokalhistoriske lenke og vi aktiverer den her på lokalhistorikk.no

lokalhistorie.no
seterhistorie.no
selhistorie.no
Dette kan bli din lenke

Hvem er vi som står bak lokalhistorikk.no:

Om oss

Hvordan startet det hele:

Det starta med et slektstreff

Våre artikler på selhistorie.no per juli 2007, nye artikler hver uke:

Lokalhistorie: artikler på selhistorie.no:

Generelt fra Sel
Posten har også jubileum
Sel Historielag ti år
Posten 350 år i Sel
Handelsfolk i Sel og Heidal 1909-1949
Hemmelig fotobok fra krigen funnet i dødsbo
 
..
Otta
Ottas gater og veger
Over 100-årig Ottahus måtte vike for parkering
Villa Westend – herskapshus i dragestil
J.K. Wangen, fra kafé og landhandel til spesialforretning
Ottbragden – fra åker og eng til industri og boligområde
Ottheim, eldste bebodde hus Synna brue
Lasterampa på Kongsparten
Velforening også Synna brue
Gode venner
Vendte tilbake etter 35 år
Selsro får venneforening
Nye omsorgsboliger på Selsro tatt i bruk
Tilfreds leieboer
Mathilde fyller 100 år
Beboere på Selsro på julehandel og kafébesøk
Tidsbilder fra Otta anno 1919
Otta fekk namnet etter otte
Startet Lyn gutteidrettslag på Otta
..
Bredebygden
Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der
Den glade vandrer fra Bredebygden
 
Med Sel Historielag til nedlagte bruk og buplasser i Bredebygden
33-åring fra Bredebygden først ute med handelsbrev
Solhjemsbergum – en plass i solen
........
..
Selsverket
Ulvolden på Selsverket 1596 - 1996. Ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selsverket i Sel.
 
Historiske glimt fra Selsverket
Fra Ulvoldsboka – Syver Ulvolden
Fra Ulvoldsboka – Arbeid og fritid
Fra Ulvoldsboka – Frå riktig gåmålt
Fra Ulvoldsboka – krig og okkupasjon
Fra Ulvoldsboka – Mysuseter
Fra Ulvoldsboka – Måssåtåking
Fra Ulvoldsboka – Seterlivet
Ulvolden – stoppested for vegfarende
Turistverten på Ulvolden
Steinrøys etter Storofsen
 
..
Fjellet
Mysusætre før i ti´n
Måssåtåking i Mysusæterfjeillé
Ola Gundersen Moen – fjellmann og grunnlegger av Rondvassbu
Historielagstur til Spranget og Ula
Raphamn og Mysuseter før i tida
Tur til gamle jaktbuer i Mysuseterfjellet
Med Sel Historielag til Horgesetrene
Minst 250 år gamle seterstuler
Raphamn fra seterstul til rekreasjonssted
1928: Min første påske på Mysuseter
Slik ble navnet Raphamn
Rondane nasjonalpark: Debatten om opprettinga av den første nasjonalparken i landet
Ulvoldssetra på Mysuseter
..
Nord-Sel
Post på Sel i 350 år
Posten tilbake til krambua
Næringsbrev til aksjeselskap på Nord-Sel
............
..
Heidal
Posten i Heidal
Hedalens Handelsforening fikk ny handelsbestyrer i 1910
............
..
Artikler fra næravisa Norddalen
Kortvarig klondyke på Otta
Samler lokalhistorie på Internett
Per, med penn og sykkel som arbeidsredskap
Skoleplan Heidal 1916: Flid og "sedelig opførsel"
..
...
Andre artikler
Ved den engelske soldats grav
Hvor pokker er alle 70-åringene blitt av?
Vellykket tur til Trysil
Herman Wildenvey: 100 år siden han skrev sin kjente diktsamling på Otta.
Marcello Haugens opphold og arbeid på Otta stasjon.
Om selhistorie.no på oppfordring: Det starta med et slektstreff

.

.

.....

Lokalhistorie:

Gardshistorie

Ulvolden på Selsverket

22. september 1746 ble det stadfestet at Ulvolden ble sjøleigargard.

Les mer om Ulvolden

Laurgard på Nord-Sel

For 143 år siden hadde Laurgard skysstasjon, butikk og post. .........

Les mer om Laurgard

Ottbragden Synna brue

Ottbragden omfattet deler av området sør for Ottaelva. ....................

Les mer om Ottbragden

Kongsparten Synna brue

Gården er kjent fra begynnelsen av 1600-tallet. ...

Les mer om Kongsparten.

Garder med plasser og bruk i Øverbygden og Solhjemslia

De nedlagte plassene og brukene i Øverbygden og Solhjemslia i Bredebygden utgikk fra tre garder på østsida av elva og tre på vestsida:

Breden .......Solhjem.........Vangen.....

Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der   

Solhjemsbergum

– en plass i solen

Solhjemsbergum hadde ingen gardsveg, bare en smal bratt kjerreveg. Og vatten til hest og seg sjøl hentet brukeren fra eget ”vassverk”, der vasstrøene hans førte vatnet ned til gardstunet. Brukerne hadde mange tøffe tak på denne solrike plassen høgt over dalen.

Les artikkelen

Lokalhistorie:

Butikkhistorie

Fra kafé og landhandel til spesialforretning

I 1903 startet Jakob Wangen butikk på Otta. J. K. Wangen utviklet seg fra kafé og landhandel til spesialforretningi klær og utstyrsvarer.

Laurgard på Nord-Sel

Laurgard hadde i 1854 butikk, skysstasjon og post.

Handelsfolk i Sel og Heidal 1909 - 1949

I 1909 ble myndigheten til å utstede næringsbrev overført til de lokale lensmennene. Fram til 1949 fikk et nittitalls personer i Sel og Heidal handelsbrev, og dermed rett til å drive kjøpmannshandel.

Les artikkelen

.

..

.

.

Lokalhistorie:

Seterhistorie

Til seters med buskapen

Det var et yrende liv og en merkedag på garden når kyrne slapp ut på jordet etter en lang vinter. Ungene var med å dirigere dem ut, og da ble det gjerne brøl, kåte sprett og sparking i bakken. Dyra gikk heime på beite til det var blitt grasvokst i fjellet, som regel var buferdsdagen omkring Sankthanstider.

Ysta ost og kinna smør

På sætrin vart de ysta ost og kinna smør. Te ystingen gjekk dæ mæ mykjy ved. Bjørka vart kjørt fram på førjulsvintern med kvisten på. Dæ vart fyra mæ kvist for å spårå på ve´n. Geita forsynte seg godt tå bjørke, og ette kårt vart de snautt med tre på stul´n.

Lokalhistorie:

Posthistorie

Post på Sel i 350 år

Trolig var det organisert posttjeneste gjennom Sel allerede fra 1647. Dette året fikk landet sitt organiserte postvesen, blant annet med en hovedrute mellom Christiania og Trondhjem.

Blant de første postbøndene i bygda var Poffuell Rommengaard fra Nord-Sel. Han var postbonde så tidlig som i 1662.

Posten tilbake på krambua

30. september 1997 stengte Sel postkontor døra for siste gang. Dagen etter ble det opprettet postfilial i samvirkelagsbutikken.

Posten på Nord-Sel var dermed tilbake på butikken, akkurat som 143 år tidligere. Det har vært posttjeneste på Nord-Sel gjennom Postens mer enn 350-årige historie.

Posten har også jubileum

2. november 1896 flyttet Selsværket poståpneri til Otta jernbanestasjon, og endret samtidig navnet til Otta poståpneri.

Slik markerer jernbanejubileet at det også er hundre år siden det ble posthus på Otta.

Tidsbilde fra Otta 1919

Postmesteren på Lillehammer oppgir folkemengen til 1200 voksne. På stedet er det flere større hoteller, sju betydelige butikker, apotek, rikstelegraf, sparebank og en rekke andre bedrifter.

Posten i 1890-årene

Det var postkontor i byer og tettsteder med en viss konsentrert bosetting og virksomhet.

De øvrige poststedene og postekspedisjonene ble administrert fra postkontorer.

På landsbygda ble tjenesten utført ved poståpnerier, brevhus og av landpostbud.

Brevhusene ble klassifisert etter trafikk. Mens brevhus 1 hadde utvidet tilbud med pengetjeneste, hadde brevhus 2 bare det nødvendigste som salg av frimerker, tømmepostkasse og utlevering av vanlig post.

Poststempel hørte med, men bare brevhus 1 hadde dato i stemplet. Brevhusstyrerne ble ikke lønnet av Postverket, det kom først seinere.

På enkelte skips- og togruter var det postekspedisjon ombord, hvor postfolk sorterte og utvekslet post underveis. 

lokalhistorikk.no, seterhistorie.no, gardshistorie.no, posthistorie.no og selhistorie.no

er nettsteder i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på disse nettsidene tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

Nettsidene tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen.

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo